Bauer WT Systems AB
Säbygatan 1
26133 Landskrona / Sverige


Mr. Lars Hansson
Lars.Hansson@bauer-wt-systems.se
mobile: +46 (0) 708 999 725


tel. +46 (0) 8 580 380 66
tel. +46 (0) 8 580 380 67

info@bauer-wt-systems.se
www.bauer-wt-systems.se
www.bauer-wts.se


Eftersom vatten är vår viktigaste tillgång – så tar vi ansvar!


• Kompletterande vattenbehandlingssystem för industriella processer
• Pålitliga & effektiva kallvatten- och varmvatten-, värme-, kyl- och luftkonditioneringsystem i alla byggnader runt om i världen
• Tillförlitliga kallvatten-, varmvatten- och värmesystem i ett enfamiljshus

Bauer WT Systems GmbH - din expert för vattenbehandling i mer än 25 år. För vårt företag är värden som tillförlitlighet och partnerskap är särskilt viktigt för oss. Våra kunder står i centrum för vår verksamhet och vi genererar kundnytta med våra erfarenheter. Vårt mål är att utveckla och leverera fysikaliska vattenbehandlingssystem med nya produkter och tekniker, att integrera dem i praktiska lösningar och därmed skapa ett stort tekniskt, underhållstekniskt och finansiellt mervärde för våra kunder.

Vårt företag följer högsta kvalitetskrav och eftersträvar bästa prestanda. Detta gäller även våra högt utbildade medarbetare, som säkerställer bästa kvalitet på ingenjörsvetenskap, produktion, försäljning och service med sitt kunnande.Våra produkter är utvecklade, certifierade, och tillverkade på vår produktionsanläggning i Forchheim Tyskland och erbjuds med våra partners i Tyskland och utomlands.Eftersom närheten till våra kunder är viktig för oss kan du kontakta vår försäljningspartner i Sverige direkt på följande adress.