VGT Polska Sp. z o.o.
ul. Powstańców 66
31-670 Kraków / Polska


Mr. Marian Stanienda


tel. +48 (0) 12 281 34 87
tel. +48 (0) 12 281 34 88


info@vgt.com.pl
www.vgt.com.pl


Ponieważ woda jest naszym najwyższym atutem - bierzemy odpowiedzialność!


• Uzupełniające oczyszczalnie ścieków dla skomplikowanych procesów przemysłowych
• Niezawodne systemy wodne, grzewcze i klimatyzacyjne we wszystkich budynkach na całym świecie
• Niezawodne zaopatrzenie w wodę w domu jednorodzinnym

Bauer WT Systems GmbH - Twój ekspert w dziedzinie uzdatniania wody od ponad 25 lat. Dla nas, jako firma rodzinnej, są wartości takie jak niezawodność i partnerstwo szczególnie ważne. Nasi klienci są w centrum naszej uwagi i korzystają z naszego doświadczenia. Naszym celem jest rozwój fizycznego uzdatniania wody za pomocą nowych urządzeń i technologii, włączenie ich do praktycznych rozwiązań, a tym samym stworzenie wielkiej technicznej, technologicznej i finansowej wartości dodanej dla naszych klientów.

Nasza firma spełnia maksymalne wymagania dotyczące wydajności i jakości. Dotyczy to również naszych wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy zapewniają najlepszą jakość inżynierii, produkcji i obsługi dzięki swojemu know-how I doświadczeniu. Nasze produkty są opracowywane, certyfikowane i produkowane w naszym zakładzie produkcyjnym w Forchheim w Niemczech i oferowane z naszymi partnerami w kraju i za granicą. Ze względu na to, że bliskość naszych klientów jest dla nas ważna, możesz skontaktować się bezpośrednio z naszym partnerem handlowym w Polsce pod następującym adresem.